Lønstatistik 4. kvartal 2005

  • Lønomkostninger steg 2,9 pct. på årsbasis
  • Øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,1 pct.point

Fra 4. kvartal 2004 til 4. kvartal 2005 steg lønmodtagerens fortjeneste pr. præsteret time i gennemsnit med 2,9 pct. inden for DA-området. Heraf udgjorde stigningen i genebetalinger 0,2 pct.point, mens stigningen i pensionsbetalinger udgjorde 0,9 pct.point.

Stigningen i pensionsbetalinger afspejler fortsat hovedsageligt overenskomstmæssige forhøjelser af pensionsbidragene pr. 1. juli 2005.

Årsstigningstakten var 3,1 pct. for arbejdere og 2,7 pct. for funktionærer. I forhold til 3. kvartal 2005 er der for arbejdere tale om en stigning på 0,2 pct.point, mens der for funktionærer er tale om et fald på 0,1 pct.point.

Inden for bygge- og anlægsvirksomhed steg årstigningstakten til 3,5 pct. i 4. kvartal 2005 fra 2,8 pct. i 3. kvartal 2005. Stigningen skyldes blandt andet stigninger i gene- og pensionsbetalinger på 0,4 pct.point.

Inden for fremstillingsvirksomhed var årsstigningstakten 2,8 pct. i 4. kvartal 2005, hvilket er et fald på 0,1 pct.point i forhold til 3. kvartal 2005, mens årsstigningstakten inden for serviceprægede erhverv steg med 0,2 pct.point til 3,0 pct.

Lønudviklingen fordelt på brancher, arbejdsfunktioner og regionalt fremgår af tabellen i Læs mere boksen.

Virksomhedernes øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,1 pct.point fra 4. kvartal 2004 til 4. kvartal 2005. Stigningen skyldes især højere bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) og højere finansieringsbidrag til ledige og syge mv.

De samlede arbejdsomkostninger steg dermed 3,0 pct. fra 4. kvartal 2004 til 4. kvartal 2005.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostningerne. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

Virksomheder, der er medlem af en af DA’s medlemsorganisationer, kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
15. februar 2006
LÆS MERE
Årlig ændring i timefortjenesten 4. kvartal 2005Statistik-Nyt LønStatistik 4. kvartal 2005 -printvenligOm DA's Konjunktur­- Statistik