BeskæftigelsesIndikator 4. kvartal 2005

  • Øget vækst inden for service
  • Fortsat vækst inden for bygge og anlæg

Beskæftigelsen på DA-området steg 0,6 pct. fra 4. kvartal 2004 til 4. kvartal 2005 ifølge DA’s BeskæftigelsesIndikator.

Stigningen i beskæftigelsen dækker over betydelige variationer mellem brancher. Inden for bygge- og anlægsvirksomhed er beskæftigelsen øget med 2,9 pct. fra 4. kvartal 2004 til 4. kvartal 2005.

Beskæftigelsen inden for serviceprægede erhverv steg 1,7 pct. Inden for fremstillingsvirksomhed er udviklingen i beskæftigelsen fortsat negativ med et fald på 1,1 pct.

Beskæftigelsen regionalt

I hovedstadsregionen steg beskæftigelsen med 1,8 pct. fra 4. kvartal 2004 til 4. kvartal 2005. Opgjort på amter viser indikatoren størst stigning i Københavns og Frederiksberg kommuner samt i Københavns Amt med stigninger på henholdsvis 2,9 pct. og 2,8 pct. I tabellerne på side 2 er BeskæftigelsesIndikatoren opdelt på de tre hovedbrancher samt på amter og regioner.

Sammensætningen i beskæftigelsen mellem brancher på DA-området er ikke repræsentativ for hele den private sektor (relativ overvægt af fremstilling og bygge- anlæg på DA-området). Den samlede private sektors beskæftigelsesudvikling kan derfor ikke umiddelbart udledes af tallene.

Formålet med BeskæftigelsesIndikatoren er at give en tidlig indikation af udviklingen i beskæftigelsen på DA-området på kvartalsbasis opdelt på regioner, amter og brancher. Kun virksomheder, der indgår i KonjunkturStatistikken for både 4. kvartal 2004 og 4. kvartal 2005, er med i BeskæftigelsesIndikatoren.

Indikatorens metode er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
21. februar 2006
LÆS MERE
Beskæftigel­sesindikator 4. kvartal 2005 (printvenlig)Beskæftigel­sesIndikator 4. kvartal 2005 (tabel)Beskæftigel­sesIndikator - Dokumentation