KonfliktStatistik 4. kvartal 2005

  • Lavt konfliktomfang

I 4. kvartal 2005 var antallet af konflikter med baggrund i lønspørgsmål lavt sammenlignet med samme kvartaler de seneste 10 år. Figuren nedenfor viser, at der blev tabt 240 arbejdsdage og i gennemsnit var lønkonflikterne af 1,1 dags varighed og involverede 20 personer.

Samlet var der 74 overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, som resulterede i 3.144 tabte arbejdsdage. Konflikterne involverede i gennemsnit 49 personer og var af 0,9 dags varighed. Det samlede konfliktomfang var dermed lavt sammenlignet med samme kvartaler de seneste år.

Tabellen i læs mere boksen viser de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser i alt samt de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser begrundet i lønkonflikter over en længere tidshorisont.

Konfliktomfang 2005

Konfliktomfanget for hele 2005 foreligger nu. I alt gik der i 2005 35.284 dage tabt, hvilket er lidt over halvt så mange dage som i 2004. Dette fald skyldes primært færre tabte arbejdsdage som følge af politiske og fagpolitiske spørgsmål og sympatikonflikter. Læs mere herom i den elektroniske publikation KonfliktStatistik, der indeholder yderligere oplysninger, og som udkommer ultimo uge 9. Henvenvendelse herom kan ske til DA Forlag på daforlag@da.dk.

Begreber

KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsnedlæggelser inden for DA-området.

Statistikken bygger på indberetninger om konflikter med oplysninger om konfliktårsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsnedlæggelsen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsnedlæggelser og varigheden heraf. Desuden er det muligt at beregne antallet af tabte arbejdsdage.

Yderligere oplysninger: Økonomisk Konsulent Henrik Bech e-mail hbe@da.dk eller tlf. 33 38 92 18.

KONTAKT
Publiceret:
24. februar 2006
LÆS MERE
KonfliktStatistik 4. kvartal 2005 NyhedsbrevKonfliktStatistik 4. kvartal 2005 (tabel)