Lokale beskæftigelsesråd, marts 2006 – DA, LO og KL

Pjecen i PDF-format

Resumé

Denne pjece er en velkomst til medlemmerne af de nye lokale beskæftigelsesråd. Som led i kommunalreformen etableres et nyt beskæftigelsessystem med:

  • Jobcentre, hvor kommunerne og stat i fællesskab skal løfte deres ansvar for en effektiv beskæftigelsesindsats
  • Lokale beskæftigelsesråd, hvor de involverede parters interesser og synspunkter mødes

Etableringen af det lokale beskæftigelsesråd følger den danske tradition for at inddrage arbejdsmarkedets parter i beskæftigelsesindsatsen. Rådet får en væsentlig opgave i at rådgive kommunalbestyrelsen og staten om en strategi for den lokale beskæftigelsesindsats båres af arbejdsmarkedspolitisk fornuft.

Der er ikke bare tale om en forsættelse af de hidtidige koordinationsudvalg eller de regionale arbejdsmarkedsråd. Beskæftigelsesrådets opgaver spænder vidt og omfatter i hele beskæftigelsesindsatsen – for såvel forsikrede ledige som de kommunale målgrupper.

Beskæftigelsesrådet skal kunne overkomme en bred dagsorden, som omfatter opgaver såvel fra koordinationsudvalget som fra de regionale arbejdsmarkedsråd. Em meget vigtig funktion for beskæftigelsesrådet bliver at medvirke til at skabe en fremadrettet beskæftigelsesplan.

De nye opgaver og funktioner bliver en spændende udfordring for beskæftigelsesrådet og dets medlemmer. Der er behov for fokus på de større linier, samtidig med, at kommunalreformens afgørende sigtepunkt om at sætte borgerne i centrum skal stå sin prøve i praksis. Spændende og udfordrende opgaver vil der være nok af. Og de kan kun løses i et tillidsfuldt samarbejde.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Chefkonsulent
Jens Troldborg
33 38 94 30
jet@da.dk
Publiceret:
3. marts 2006