Globalisering og velfærd hænger sammen

Regeringens udspil på globaliseringsområdet må ses i sammenhæng med det kommende udspil på velfærdsområdet, mener DA.

Regeringen har fremlagt et katalog med mere end 300 forslag til globaliseringsrådets sidste møde den 21. marts. Forslagene dækker både uddannelses-, arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik.

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Regeringens globaliseringspakke indeholder mange gode forslag, der vil gøre Danmark bedre rustet til at høste gevinsterne ved globaliseringen. Vi deler helt regeringens ønske om at udvikle uddannelser i verdensklasse og bane vejen for at gøre Danmark til et førende vækst-, viden- og iværksættersamfund.

Men pakken er ikke i sig selv nok. Så længe vi ikke har en løsning på, hvordan vi sikrer et øget arbejdsudbud, en senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og en bedre udnyttelse af verdens højeste uddannelsesinvesteringer, så har vi ikke en samlet vinderstrategi. Vi ser frem til, at regeringen fremsætter de nødvendige forslag hertil i forbindelse med regeringens velfærdsudspil senere på måneden.

Den fremlagte globaliseringspakke peger særligt på initiativer indenfor det samlede uddannelsesfelt samt det erhvervspolitiske område.

Forslaget om at indføre en green card ordning for kvalificerede udlændinge ser vi meget positivt på, da den på kort sigt medvirker til at fastholde opsvinget, og på langt sigt vil være en helt nødvendig nøgle til at sikre arbejdsudbuddet og dermed finansieringen af velfærdssamfundet.

Forslagene, som sigter på at 95 pct. af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, tror vi ikke er tilstrækkelige til at nå målet. Der er her behov for nye skolebaserede uddannelsestilbud– udenfor erhvervsuddannelserne - til de unge, der endnu ikke har den profil, der sikrer en praktikplads. En sådan uddannelse - udviklet på erhvervsskolerne sammen med virksomhederne - kan forberede de unge på, enten at fortsætte på erhvervsuddannelserne, eller komme i beskæftigelse.”

Arbejdsmarked
16. marts 2006
KONTAKT
LINKS
Udkast til regeringens strategi - Fremgang, fornyelse og tryghed