Farligt forslag om sociale klausuler fra Københavns overborgmester

Sociale klausuler og tvang er ikke vejen til bedre integration. I stedet skal flere indvandrere gøres arbejdsmarkedsparate og stå til rådighed.

Københavns kommunes overborgmester Ritt Bjerregaard (S) og integrationsborgmester Jakob Hougaard (S) vil indføre tvungne sociale klausuler for private leverandører til kommunen. Det kan betyde, at virksomhederne f.eks. skal ansætte indvandrere for at få en bestemt ordre fra kommunen.

Konsulent Stig Martin Nørgaard:

”Vi tager kraftigt afstand fra forslaget om sociale klausuler, der mest af alt minder om afpresning. Forslaget kan betyde, at virksomheder tvinges til at diskriminere, hvis de vil have ordrer fra Københavns kommune.

Hvis forslaget gennemføres vil det fremme en ansættelsespolitik, hvor indvandrere ikke længere ansættes på baggrund af kvalifikationer, men blot fordi de indgår i opfyldelsen af en politisk kvote. Det kan skade opbakningen til integrationsindsatsen både blandt virksomheder og medarbejdere.

Al erfaring viser, at virksomhederne meget gerne vil ansætte indvandrere, når de er arbejdsmarkedsparate og motiverede for at komme i job.

I Københavns kommune viser de seneste tal desværre, at næsten halvdelen af indvandrerne fra ikke-vestlige lande ikke er en del af arbejdsstyrken og dermed ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Hvis flere indvandrere i Københavns kommune skal i job, er der derfor behov for, at kommunen gennem en målrettet aktiveringsindsats og konsekvent administration af rådighedsreglerne får motiveret og opkvalificeret langt flere indvandrere til det ordinære arbejdsmarked.”

Arbejdsmarked
21. marts 2006