EU skal øge fleksibiliteten

Det Europæiske Råd diskuterer i disse dage, hvordan EU kan komme videre med at få skabt en holdbar vækst. Et af svarene er ændringer på arbejdsmarkedet, hvor der er behov for øget omstillingsevne og fleksibilitet hos virksomheder og lønmodtagere. Medlemslandene skal bl.a. sikre en bedre balance mellem fleksibilitet og sikkerhed på arbejdsmarkedet.

Jørn Neergaard Larsen udtaler: ”I Danmark har vi indrettet os på en måde, så vi sammenlignet med andre lande har en høj beskæftigelse, lav ledighed og få fastlåste konflikter på arbejdsmarkedet. Grundtanken i vores arbejdsmarkedsmodel er, at fleksibilitet, sikkerhed og samarbejde ikke er hinandens modsætninger. Tværtimod er de i den rette kombination forudsætningen for en høj beskæftigelsessikkerhed.

Derfor kan andre lande måske lade sig inspirere af vores model og bl.a. øge fleksibiliteten i den lovfastsatte regulering af arbejdsmarkedet. Hvis det gøres på den rigtige måde, vil det ikke ske på bekostning af den sociale sikkerhed.

Den positive omtale af Danmark må imidlertid ikke føre til, at vi herhjemme læner os tilbage og hviler på laurbærrene. Vores forholdsvis velfungerende arbejdsmarked skal stadig forbedres dels for at gøre det endnu bedre, dels for at sikre, at det også i morgen er velfungerende. Det er nødvendigt løbende at tilpasse indretningen af vores arbejdsmarked, så vi er i stand til at håndtere de nye krav, som virksomheder og medarbejdere står over for.

Hidtil har det danske arbejdsmarked været karakteriseret som omstillingsparat og dynamisk. Denne dynamik skal opretholdes og videreudvikles, hvis vi også fremover skal have en fortsat høj beskæftigelse. De to aktuelle udfordringer med mangel på arbejdskraft og befolkningens aldring, bør derfor give anledning til, at vi nu foretager en gennemgribende ændring i vores indretning af arbejdsmarkedet. Sikringen af den fornødne arbejdsstyrke er fundamentet for fortsat vækst og velstand.”

EU og internationalt
23. marts 2006
KONTAKT