Dansk Arbejdsgiverforening har den 23. marts 2006 svaret Udenrigsministeriet i sagen om

Oprettelse af en europæisk globaliseringsfond

Dansk Arbejdsgiverforening er skeptiske overfor oprettelsen af en sådan fond, og den ekstra værdi den vil kunne bringe i forhold til de allerede eksisterende EU strukturfonde. Samtidig er det et forkert signal at sende, idet en sådan fond kan få globalisering til at fremstå som en trussel, og ikke som en mulighed, som EU kan få det bedste ud af, hvis arbejdsmarkederne er omstillingsparate.

Dansk Arbejdsgiverforening er enig i, at afskedigede medarbejdere – uanset årsag – skal omfattes af en aktiv beskæftigelsespolitik, således at de hurtigt kan blive omskolet og dermed opnå ny beskæftigelse i en anden virksomhed. Globaliseringsfonden vil imidlertid føre til en opdeling af afskedigede medarbejdere alt efter årsagen til afskedigelsen. De beskrevne procedurer for tildeling af midler synes derudover at være meget bureaukratiske, og kan føre til en langsommere støtte, og dermed længere ledighed end nødvendigt.

KONTAKT
Publiceret:
23. marts 2006