Dansk Arbejdsgiverforening har den 24. marts 2006 svaret Justitsministeriet i sagen om udkast til forslag om ændring af retsplejeloven, lov om forbud mod tv-overvågning og lov om luftfart

Høring om udkast til forslag om ændring af retsplejeloven, lov om forbud mod tv-overvågning og lov om luftfart

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

DA forstår udkastet således, at virksomhederne skal bidrage i det omfang, det er naturligt og muligt, da det er sandsynligt, at tv-overvågning kan være et egnet og effektivt middel til bekæmpelsen af terror. DA kan oplyse, at virksomhederne har positive erfaringer med anvendelsen af tv-overvågning. Herudover mener DA grundlæggende, at en opgave som denne ikke bør løftes af virksomhederne, men af myndighederne.

Hensigten med lovforslaget er, at samfundet af hensyn til den offentlige sikkerhed inden for lovgivningens rammer kan drage fordel af de tiltag, som virksomhederne har etableret på området, men der er efter DA’s opfattelse flere områder i lovforslaget, der er utilstrækkelige, da virksomhederne ellers kan blive bragt i situationer, som medfører betydelige yderligere administrative byrder, herunder i forhold til fagretlige regler.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
27. marts 2006