Rygepolitik bliver obligatorisk på private arbejdspladser

Nyt forslag fra regeringen vil forebygge, at ingen ansatte udsættes for passiv røg på arbejdspladsen mod deres vilje.

Regeringen foreslår i en rammelov for private arbejdspladser at pålægge arbejdsgiveren ansvaret for at indføre en rygepolitik. Rammelovens formål skal være, at ingen ansatte mod deres vilje udsættes for passiv rygning.

Den enkelte arbejdsplads fastsætter selv sin rygepolitik inden for lovgivningens rammer.

Arbejdsgiveren får ansvaret for, at rygepolitikken bliver indført. Ledelsen kan ensidigt fastsætte rygepolitikken eller efter forhandling med personalet i samarbejdsudvalget træffe beslutning om rygepolitikken.

På mindre virksomheder uden samarbejdsudvalg kan tænkes andre fremgangsmuligheder. Rammeloven vil respektere princippet om, at den enkelte arbejdsplads selv bestemmer fremgangsmåden for at sikre accept af rygepolitikken.

Rammeloven vil ikke indføre regler om sanktioner over for de ansatte, som overtræder virksomhedens rygepolitik. Dette vil fortsat være et ansættelsesretligt anliggende.

Elementer i en rygepolitik ifølge regeringens oplæg kan f.eks. være:

  • Røgfrihed på hele matriklen både inden- og udendørs
  • Røgfri indendørs
  • Rygning tilladt i særlige rygerum
  • Rygning tilladt på enkeltmandskontorer
  • Rygning tilladt på arbejdspladser for flere, hvis ingen udsættes for passiv rygning mod deres vilje

Konsulent Sven-Peter Nygaard:

”DA kan tilslutte sig regeringens målsætning om at forebygge, at nogen udsættes for passiv rygning mod deres vilje.

Det ligger i naturlig forlængelse af arbejdsgiverens pligt til at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø at placere ansvaret for at indføre en rygepolitik hos arbejdsgiverne.

Målsætningen er en konsekvens af passiv rygnings mulige skadevirkninger på de ansattes sundhed. Det skal arbejdsgiveren forebygge som led i sin pligt til at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø på virksomheden.

DA glæder sig over, at virksomhederne selv fortsat har ansvaret for at formulere deres egen rygepolitik.”

Personale og administration
28. marts 2006
KONTAKT
LINKS
Regeringens rygeregler - regeringens forslag