Uddannelse bør ske på ordinære vilkår

Aktivering med løntilskud i private virksomheder er det bedste redskab til at få ledige i beskæftigelse. Uddannelse bør i videst muligt omfang tages på ordinære vilkår, mener DA.

I et svar fra Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen til Thomas Adelskov fastholder ministeren, at uddannelsesaktivering maksimalt må fylde 55 pct. af den samlede aktiveringsindsats.

Spørgsmålet er stillet på baggrund af en rapport fra Center for Økonomi og Erhvervsforskning (CEBR) ved Handelshøjskolen i København.

Analysen har set på forsikrede lediges beskæftigelsesstatus i en periode på op til syv år efter deres deltagelse i en aktiveringsindsats i én uge i begyndelsen af 1995. Dette er sammenlignet med beskæftigelsen for sammenlignelige personer, som ikke deltog i den aktiveringsindsats i den pågældende uge.

Analysen viser, at aktivering i privat jobtræning giver den højeste grad af beskæftigelse i årene efter aktiveringsforløbet. Derudover viser analysen, at på meget lang sigt (dvs. efter syv år) nærmer effekten af uddannelse sig effekten af privat jobtræning.

Konsulent Thomas Qvortrup Christensen:

”Målrettet uddannelsesaktivering kan have en positiv effekt. Det er dog ikke hensigtsmæssigt, at det er gennem ledighed, at man får de bedste vilkår for at uddanne sig.

Vi ved ikke særlig meget om hvilken uddannelsesaktivering, der kan føre til beskæftigelse. Man famler ofte i blinde, når uddannelsesværktøjet skal vælges. Der er derfor god grund til at fastholde, at der skal være en grænse for hvor stor vægt, der skal lægges på uddannelsesredskabet.

Det generelle billede er stadig, at privat jobtræning er langt mere effektivt end uddannelsesaktivering.”

Arbejdsmarked
29. marts 2006
KONTAKT