Nye ledighedstal kræver omgående politiske initiativer

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort ledighedstal for februar måned 2006, der viser en sæsonkorrigeret ledighed på 138.300, svarende til en ledighedsprocent på 5,0.

For visse ledighedsgrupper er ledigheden langt lavere end landsgennemsnittet, hvilket understreger, at der er pres på visse dele af arbejdsmarkedet.

Chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen:

”De nye ledighedstal er endnu et varsel om, at det er nødvendigt med omgående initiativer til at øge udbuddet af arbejdskraft. Der er risiko for, at virksomhederne bliver nødt til at sige nej til nye ordrer og dermed spildes chancen for en højere beskæftigelse.

Et af de væsentligste tiltag på det korte sigt er konkrete offensive initiativer for at skaffe udenlandsk arbejdskraft til områder med udbredte flaskehalse. Der skal også tages initiativer til en mere effektiv beskæftigelsesindsats, der som minimum skal omfatte følgende områder:

1. Rådighedskravene skal håndhæves og der skal indføres et mere effektivt tilsyn med, at det sker

2. Der skal mere fokus på, om ledige er tilstrækkeligt jobsøgende og der skal være et krav om, at ledige skal bekræfte deres tilmelding hver uge

3. Ungeindsats for alle under 30 år. Flere unge indvandrere skal i uddannelse eller job. Kontanthjælpen bør svare til SU-niveau for alle under 30 år

4. Kommunerne skal tilskyndes økonomisk til, at flere kontanthjælpsmodtagere står til rådighed. Refusionen for arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal sættes op til 65 pct., mens den bør sættes ned til 35 pct. for ikke-arbejdsmarkedsparate

5. Alle arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal registreres som ledige og tilmeldes AF”

Arbejdsmarked
29. marts 2006
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
LÆS MERE
Virksomhederne har brug for arbejdskraft her og nuFem bud på bedre integration