Regeringen når ikke målet

Regeringens bud på velfærdsreformer indeholder mange gode forslag, der peger i den rigtige retning, men planen skaber ikke den nødvendige udvidelse af arbejdsstyrken, mener DA.

Regeringen har i dag fremlagt sine bud på velfærdsreformer som skal sikre den nødvendige arbejdsstyrke til at finansiere velfærdssamfundet.

Regeringen forventer, at planen vil øge arbejdsstyrken med 125.000 og dermed er initiativerne ikke tilstrækkelige til at imødekomme den udfordring, som Velfærdskommissionen har påpeget.

De mest markante bidrag kommer fra en højere efterløns- og folkepensionsalder, men også en styrket indsats for at få flere 25-29-årige til at tage en kompetencegivende uddannelse bidrager positivt.

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Det er Dansk Arbejdsgiverforenings opfattelse, at regeringens udspil til velfærdsreform ikke i tilstrækkelig omfang vil øge arbejdsstyrken. Arbejdsstyrken er på vej til at falde med stor hast samtidig med, at der bliver flere ældre. Det stiller meget store krav til reformer, der kan øge arbejdsstyrken, og vi må desværre konstatere, at regeringens forslag ikke når langt nok.

Med de udspil, der nu foreligger fra de forskellige politiske partier, står det klart, at arbejdet med at få finansieret det danske velfærdssamfund i en globaliseret verden må fortsættes i de kommende valgperioder.

Der er mange positive forslag i regeringens reformpakke. Det gælder udskydelsen af efterløn og folkepension, men det er vores opfattelse at politikerne på et senere tidspunkt bliver nødt til at tage skridt til en fuldstændig afvikling af efterlønnen.

Inden for uddannelsesområdet er der flere tiltag, der vil styrke de unges interesse i at få en uddannelse, og det er et godt skridt til at sikre de unges fremtid i en global verden. Med udbredelsen af ungeindsatsen til også de 25-29-årige vil den aldersgruppe hurtigt få en ledighed, der er lige så lav, som gruppen under 25 år.

Det er meget væsentligt, at regeringen tager initiativ til et systematisk brug af green card som en vej til at få kvalificerede medarbejdere til landet.

Afskaffelsen af særreglerne for de ældre på arbejdsmarkedet vil være et værdifuldt bidrag til at opnå en endnu højere beskæftigelse for de lønmodtagere, der ligger under efterlønsalderen.”

Arbejdsmarked
4. april 2006
LINKS
Fremtidens velstand og velfærd