Dansk Arbejdsgiverforening har den 5. april 2006 svaret Danmarks Statistik i sagen om NACE Rev. 2

Høring vedrørende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE Rev. 2 m.v.

Danmarks Statistik har anmodet om Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) bemærkninger til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE Rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder, KOM(2006) 39 endelig.

Qua samarbejdet mellem DA og Danmarks Statistik omkring udarbejdelse af løn- og fraværsstatistik har DA en særlig interesse i at følge arbejdet med de danske underopdelinger og forventer at indgå i et bilateralt samarbejde med Danmarks Statistik omkring implementering af den nye branchenomenklatur i løn- og fraværsstatistik.

DA har ingen bemærkninger til forslaget i øvrigt.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
5. april 2006
LÆS MERE
Nomenklatur