Dansk Arbejdsgiverforening har den 18. april 2006 svaret Socialministeriet i sagen om

Kommissionens meddelelse om indsatsen for mennesker længst fra arbejdsmarkedet

Dansk Arbejdsgiverforening har med interesse læst Kommissionens meddelelse og har følgende generelle bemærkninger. DA er enige i, at den bedste måde at undgå social eksklusion er ved at forbedre jobmulighederne for de personer, som er længst fra arbejdsmarkedet. DA er ligeledes enige i nødvendigheden af at skabe de rette incitamenter således, at det kan betale sig for alle at arbejde – hvorvidt indkomststøtte er den bedste måde må være meget afhængig af indretningen af arbejdsmarkedet og niveauet af de offentlige ydelser.

I forhold til de specifikke spørgsmål, som Kommissionen stiller, har DA følgende bemærkninger:

Vedr. 1: Social integration er i dag omfattet af den åbne koordinationsmetode og med den nye strømlinede proces, som Kommissionen har foreslået for dette område – KOM (2006) 706 – kan DA fuldt ud støtte en fortsættelse af denne proces. Den åbne koordinationsmetode er særdeles velegnet til dette område, idet den åbner op for læreprocesser og benchmarking landene imellem, og DA ser ikke nogen grund til yderligere handling på EU-niveau.

Vedr. 2: EU kan ligesom ved den åbne koordinationsmetode sætte mål op i forhold til at præge udviklingen i en given retning. DA mener, at det er den bedste måde at arbejde med socialpolitik på EU-niveau.

Vedr. 3: DA finder ikke, at der grundlag for yderligere handling på EU-niveau baseret på artikel 137 (1) (h), idet social integration er et nationalt anliggende, hvor der ikke er nogen eksternaliteter eller spill-over effekter landene imellem i forbindelse hermed – der er derfor ikke grundlag for direktiver eller lignende.

KONTAKT
Publiceret:
25. april 2006