Dansk Arbejdsgiverforening har den 28. april 2006 svaret Københavns Kommune, Beskæftigelses- og integrationsudvalget i sagen om

Høringssvar over forslag til ny integrationspolitik for Københavns Kommune

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bifalder, at Københavns Kommune med sit forslag til en ny integrationspolitik signalerer, at bedre integration er et højt prioriteret indsatsområde, hvor man bredt og på en række områder opstiller målsætninger og fremlægger initiativer.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
2. maj 2006