Fleksjob er ikke løsningen for kontanthjælpsmodtagere

Arbejdsmarkedsstyrelsen vil tilskynde kommunerne til at bringe kontanthjælpsmodtagere længere væk fra arbejdsmarkedet

Som led i integrationsforliget ”ny chance for alle” skal kommunerne fra 1. juli 2006 til 1. juli 2008 gennemføre en særlig aktiv indsats for alle langvarige kontanthjælpsmodtagere. Målet er at bringe flere indvandrere i uddannelse og job.

Udover job og uddannelse har Arbejdsmarkedsstyrelsen i et brev, som i dag er sendt til alle landets borgmestre, opstillet det som et succeskriterium at få kontanthjælpsmodtagere i fleksjob. Kommunerne får en bonus, hvis det lykkes.

Konsulent Stig Martin Nørgaard:

”Målet med den særlige aktive indsats i ”ny chance for alle” er, at flere indvandrere skal i job og uddannelse.

Det er derfor helt forfejlet, når Arbejdsmarkedsstyrelsen nu kombinerer dette med et mål om, at flere kontanthjælpsmodtagere skal fjernes fra det almindelige arbejdsmarked og parkeres varigt i fleksjob.

En sådan melding til kommunerne harmonerer slet ikke med de helt fornuftige opstramninger af fleksjobordningen, som et bredt flertal i Folketinget enedes om i februar 2006.

Ministeren må gribe ind og bringe Arbejdsmarkedsstyrelsen tilbage på rette spor.”

Arbejdsmarked
4. maj 2006
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk