3F misbruger tal om ældres ledighed

Flere marginaliserede 55-59-årige skyldes alene flere i aldersgruppen. Andelen er faldet.

Nyhedsbrevet 3F har i dag på baggrund af et notat fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd offentliggjort tal, som angiveligt skulle vise, at flere 55-59-årige er blevet marginaliserede. Det skyldes dog alene, at antallet af personer i aldersgruppen er steget 36 pct. fra 1997 til 2003. Tager man højde herfor er antallet af marginaliserede faldet.

Chefkonsulent Erik E. Simonsen:

Det er klart, at der er forskellige opfattelser af, hvilke initiativer det er nødvendigt at tage for at håndtere velfærdsudfordringerne.

Der er uheldigt, at 3F medvirker til også at skabe usikkerhed og uenighed om de faktiske forhold. Antallet af 55-59-årige er fra 1997 til 2003 vokset med mere end 100.000 personer eller 36 pct. Derfor er det ikke overraskende, at antallet af marginaliserede i aldersgruppen er steget. Tager man højde for de flere personer i aldersgruppen, så er antallet af marginaliserede faldet med 16 pct.point

Arbejdsmarked
4. maj 2006
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk