Klar besked fra OECD

OECD offentliggør i dag en rapport om Dansk økonomi. Rapporten viser, at den økonomiske situation i Danmark er god, men at det her og nu er nødvendigt med en række initiativer, der skal forhindre mangel på arbejdskraft.

OECD anbefaler følgende:

  • Barrierer i forhold til indvandring fra de nye EU-medlemslande ophæves.
  • Kommunerne bør i forbindelse med strukturreformen sikre en faldende beskæftigelse, som kan øge arbejdsudbuddet for den private sektor.
  • Ydelsesperioden i dagpengesystemet bør reduceres fra de nuværende 4 år til 1-2 år, som det er tilfældet i de øvrige nordiske lande.
  • Regeringens forslag om at øge pensions- og efterlønsalderen er fornuftige. Det samme gælder at fjerne særregler for ældre ledige. OECD ser dog hellere at efterlønnen afskaffes helt.
  • Fleksjobordningen bør yderligere reformeres, så den bliver mindre attraktiv
  • De mange arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der i dag ikke er tilmeldt AF, bør tilmeldes AF som jobsøgende

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”OECD leverer de rigtige svar på de udfordringer, det danske arbejdsmarked står over for. Det er et klart signal til folketinget om, at det er nødvendigt med markante initiativer, som allerede nu kan sikre virksomhederne den nødvendige arbejdskraft. Regeringens velfærdsudspil er ikke tilstrækkeligt, og vi vil gå glip af vækst og beskæftigelse, hvis ikke der handles nu. Det ville være oplagt at forkorte ydelsesperioden i dagpengesystemet, og sikre, at alle ledige reelt stod til rådighed for arbejdsmarkedet.

På lang sigt er det åbenbart, at efterlønsordningen helt bør afskaffes, mener OECD. Det kan vi kun være enige i. Efterlønnen er en forældet konstruktion, som hører hjemme på et museum. Ikke på et af Europas mest moderne og fleksible arbejdsmarkeder.”

Arbejdsmarked
9. maj 2006
KONTAKT
LINKS
Economic Survey Denmark 2006