Køen af praktikpladssøgende bliver kortere

3F hævder nu, at Undervisningsministeriet og Dansk Arbejdsgiverforening tager fejl, når de påviser, at antallet af praktikpladssøgende falder. Forbundet glemmer at korrigere for de sæsonudsving, der altid er for praktikpladsudviklingen, mener DA.

Antallet af personer, der søger en praktikplads stiger fra starten af året og frem til juni, hvor det topper. Derefter falder antallet frem til november, for derefter igen at stige. Denne udvikling fandt sted både i 2003 og 2004.

I 2005 er antallet af praktikpladssøgende dog faldet i næsten alle måneder, og niveauet lå væsentligt lavere end i 2004. Der er sket en stigning i antallet af praktikpladssøgende fra november 2005 til februar 2006. Men denne stigning følger den stigning, der de andre år har været mellem november og februar. Samtidig er niveauet for antallet af praktikpladssøgende det laveste i februar måned i de fire år, der ligger data for.

Kilde: Undervisningsministeriet – dynamisk praktikpladsstatistik

Af figuren ses det yderligere, at der i løbet af et år er konjunktur svingninger i antallet praktikpladssøgende. For at sammenligne antallet af praktikpladssøgende bør man derfor se på niveauet og ændringerne i samme måned i forskellige år.

Konsulent Simon Neergaard Holm:

Det er uheldigt, at 3F sender forkerte signaler ud om praktikpladsudviklingen. Det giver de unge et helt forkert billede af de gode muligheder, der i øjeblikket er for at få en erhvervsuddannelse.

Uddannelse
11. maj 2006
KONTAKT