Arbejdsgivers ret til deltidsvarsling fastslået

Dom fra Højesteret fastslår arbejdsgivers ret til deltidsvarsling, men samme dom kender nedsættelse af godtgørelse for ansættelsesbeviser ulovlig.

Højesteret har i dag afgjort, at en arbejdsgiver kan varsle en medarbejder på deltid, hvis der efter en saglig vurdering ikke er brug for arbejdskraften.

I samme afgørelse dømmer Højesteret bestemmelsen i bekendtgørelsen, som nedsætter godtgørelsen for mangelfuldt ansættelsesbevis, som ugyldig. Højesteret er af den opfattelse, at der ikke var hjemmel i lovgivningen til at nedsætte niveauet for godtgørelser, og at dette heller ikke kunne gøres med tilbagevirkende kraft.

Ansættelsesretschef Flemming Dreesen:

” DA tager selvfølgelig Højesterets afgørelse til efterretning. Når det er højesterets vurdering, at lovgivningen ikke gav ministeren den nødvendige hjemmel, må den naturlige konsekvens være, at lovgivningen ændres, så den nødvendige hjemmel er til stede. At skrue tiden tilbage og genindføre grotesk høje erstatninger for ubetydelige mangler i ansættelsesbeviser vil være at gøre grin med de reelle problemer, der naturligvis kan opstå mellem arbejdsgiver og lønmodtager. Man skal huske, at baggrunden for ændringerne var, at det høje erstatningsniveau blev misbrugt til at føre sager om de rene bagateller. DA vil derfor umiddelbart kontakte ministeren.

DA er meget tilfreds med, at Højesteret nu har afgjort deltidsspørgsmålet. Det er ganske uholdbart, hvis deltidsbeskyttelsen som konsekvens skulle have, at arbejdsgiveren ikke kunne justere sit arbejdskraftbehov.”

Personale og administration
16. maj 2006
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk