LønStatistik 1. kvartal 2006

  • Lønomkostninger steg 2,9 pct. på årsbasis

Fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006 steg lønmodtagerens fortjeneste pr. præsteret time i gennemsnit med 2,9 pct. inden for DA-området. Heraf udgjorde stigningen i genebetalinger 0,2 pct.point, mens stigningen i pensionsbetalinger udgjorde 0,9 pct.point.

Stigningen i pensionsbetalinger afspejler fortsat hovedsageligt overenskomstmæssige forhøjelser af pensionsbidragene pr. 1. juli 2005.

Årsstigningstakten var 3,1 pct. for arbejdere og 2,7 pct. for funktionærer. Dermed er årsstigningstakten for begge grupper uforandret i 1. kvartal 2006 i forhold til 4. kvartal 2005.

Årsstigningstakten inden for serviceprægede erhverv var 3,0 pct. i både 4. kvartal 2005 og 1. kvartal 2006. Inden for bygge- og anlægsvirksomhed samt fremstillingsvirksomhed var årsstigningstakten hhv. 3,4 pct. og 2,6 pct. i 1. kvartal 2006. Dermed faldt årsstigningstakten i 1. kvartal 2006 i forhold til 4. kvartal 2005 med hhv. 0,1 pct.point inden for bygge- og anlægsvirksomhed og 0,2 pct.point inden for fremstilling.

Lønudviklingen fordelt på brancher, arbejdsfunktioner og regionalt fremgår af tabellen i Læs mere boksen.

Virksomhedernes øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,04 pct.point fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Stigningen skyldes hovedsageligt højere bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) og højere bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES). I modsat retning trækker en nedsættelse af bidraget til Lønmodtagernes Garantifond (LG).

De samlede arbejdsomkostninger steg dermed 2,9 pct. fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostningerne. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

Virksomheder, der er medlem af en af DA’s medlemsorganisationer, kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
31. maj 2006
LÆS MERE
Årlig ændring i timefortjenestenStatistik-Nyt LønStatistik 1. kvartal 2006 - PrintvenligOm DA's Konjunktur­Statistik