International Lønstatistik 1. kvartal 2006

  • Rekord lav international lønudvikling

Samlet var årsstigningstakten for timefortjenesten i 1. kvartal 2006 for landene i DA’s Internationale Lønstatistik 2,0 pct. inden for fremstillingsvirksomhed, 1,2 pct. inden for bygge- og anlægsvirksomhed samt 1,2 pct. inden for handel, jf. tabellen i læs mere boksen. I samme periode var årsstigningstakten i Danmark henholdsvis 2,6 pct., 3,4 pct. og 2,9 pct.

Den sammenvejede stigningstakt for statistikkens 11 lande illustrerer tendensen i den generelle lønudvikling i udlandet. Inden for alle tre hovedbrancher har årsstigningstakterne de seneste kvartaler været aftagende til et meget lavt niveau. Inden for bygge- og anlægsvirksomhed samt handelsvirksomhed har udviklingen været særlig lav. Storbritannien og Norge havde i 1. kvartal 2006 de højeste årsstigningstakter (henholdsvis 5,1 og 3,6 pct.) inden for fremstillingsvirksomhed blandt Danmark og statistikkens øvrige 11 lande. De laveste årsstigningstakter havde Japan ogTyskland (henholdsvis 0,4 og 0,5 pct.), jf. figuren herunder.

Metode

Statistikken indeholder lønoplysninger for Danmark og Danmarks 11 største samhandelslande lande: Tyskland, Storbritannien, Sverige, USA, Frankrig, Holland, Italien, Belgien, Japan, Norge og Finland. Den samlede lønudvikling i udlandet, jf. tabellen i læs mere boksen, er baseret på en sammenvejet beregning for de nævnte lande. Hvert land indgår i beregningen med den vægt, som de bidrager med i beregningen af det effektive kronekurs indeks.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation International LønStatistik 1. kvt. 2006 viser lønstigningstakter for de enkelte lande opgjort for fremstilling, bygge og anlæg samt handel. Publikationen udsendes medio juni. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, daforlag@da.dk

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
1. juni 2006
LÆS MERE
International Lønstatistik 1. kvartal 2006 (tabel)International Lønstatistik 1. kvartal 2006 (printvenlig)