Uambitiøse vismænd

Dansk Arbejdsgiverforening er skuffet over, at Det økonomiske Råds formandskab ikke har fremsat forslag, der modsvarer de problemer, som arbejdsmarkedet i øjeblikket befinder sig i.

Det økonomiske Råds formandskabs rapport – vismandsrapporten – der i dag er blevet drøftet i Det økonomiske Råd, indeholder bl.a. en redegørelse for den øjeblikkelige situation på arbejdsmarkedet. Dansk Arbejdsgiverforening har i sit indlæg på rådsmødet beklaget, at formandskabet ikke har fremsat forslag, der gør det muligt at omsætte det nuværende opsving i flere job.

Administrerende direktør Jørn Neergaard Larsen:

”Det er skuffende, at vismandsinstitutionen ikke formår at fremsætte forslag, der kan omsætte det nuværende opsving i nye arbejdspladser.

Virksomhederne siger hver dag nej til at oprette nye job, fordi de ikke kan få den nødvendige arbejdskraft. Der er knap en million mennesker i den arbejdsdygtige alder på overførselsindkomst og mere end 100.000, der umiddelbart vurderes som værende fuldt arbejdsmarkedsparate. Og forhandlingerne om den fremtidige finansiering af velfærdssamfundet, viser med al tydelighed, at der ikke er tilstrækkelig politisk vilje til at finde en farbar vej, der kan sikre et tilstrækkelig udbud af kvalificeret arbejdskraft på både kort og lang sigt.

I sådan en situation kan det ikke nytte at vores bedste økonomiske eksperter kaster håndklædet i ringen. Vi må forvente af vismandsinstitutionen, at den kommer med de økonomisk set rigtige forslag uanset om de er populære hos politikere, arbejdsgivere eller lønmodtagere. Denne gang er det for blodfattigt”.

Arbejdsmarked
1. juni 2006
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk