KonfliktStatistik 1. kvartal 2006

  • Moderat konfliktomfang

I 1. kvartal 2006 var der 121 overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, som resulterede i 6.398 tabte arbejdsdage. Konflikterne involverede i gennemsnit 47 personer og var af 1,1 dags varighed. Det samlede konfliktomfang var dermed moderat sammenlignet med samme kvartaler de seneste år.

Der var i 1. kvartal 2006 38 konflikter med baggrund i lønspørgsmål. Dette omfang var ligeledes moderat sammenlignet med samme kvartal de seneste 10 år. Jf. figuren nedenfor blev der tabt 1.473 arbejdsdage og i gennemsnit var lønkonflikterne af 1,0 dages varighed og involverede 39 personer.

Tabellen i læs mere boksen viser de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser i alt, samt de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser begrundet i lønkonflikter siden 2001.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik indeholder yderligere oplysninger om overenskomststridige konflikter og udkommer ultimo uge 24.

Virksomheder, der er medlem af en af DA's medlemsorganisationer, kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation.

For øvrige interesserede kan henvendelse herom ske til DA forlag på e-mail daforlag@da.dk.

Begreber

KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsnedlæggelser inden for DA-området.

Statistikken bygger på indberetninger om konflikter med oplysninger om konflikt­årsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsnedlæggelsen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsnedlæggelser og varigheden heraf. Desuden er det muligt at beregne antallet af tabte arbejdsdage.

KONTAKT
Publiceret:
6. juni 2006
LÆS MERE
KonfliktStatistik 1. kvartal 2006KonfliktStatistik 1. kvartal 2006- Tabel