Godt og skidt i ny tænketanksrapport

  • Gode forslag til justering af kontanthjælp og dagpenge. Tvangsbidrag til finansiering af tilskudsstillinger for indvandrere er et fejlskud.

Integrationsministeriets tænketank offentliggør i dag i dag rapporten ”Udviklingen i udlændinges integration i det danske samfund”. Rapporten indeholder en række konkrete anbefalinger, der skal forbedre integrationen på arbejdsmarkedet, bl.a.:

  • Bedre incitamenter til at arbejde i dagpenge- og kontanthjælpssystemerne
  • Aftaler om indslusningsløn
  • Tilskud til job med indslusningsløn, kollektivt finansieret af arbejdsgiverne

Konsulent Stig Martin Nørgaard:

”Det er helt rigtigt set, når tænketanken anbefaler en række opstramninger af kontanthjælps- og dagpengesystemerne, herunder ungeindsats og kortere dagpengeperiode. For alt for mange indvandrere kan det ikke betale sig at arbejde.

DA er også enige i, at der skal være gode muligheder for at indsluse personer med begrænsede kvalifikationer på det danske arbejdsmarked. Men det er svært at se behovet for nye redskaber og metoder.

Mange udlændinge indsluses i dag på arbejdsmarkedet ved hjælp af ”trappemodellen”, hvor den enkelte oplæres til almindelige job gennem virksomhedspraktik og job med løntilskud.

Samtidig giver overenskomsterne allerede i dag mulighed for at aftale en startløn, som ligger omkring det nuværende dagpengeniveau. Men de muligheder skal udnyttes bedre.

Tænketanken går helt galt i byen, når den anbefaler nye tvangsbidrag for virksomhederne til finansiering af særlige tilskudsstillinger for indvandrere.

Det forslag vil skævvride arbejdsmarkedet ved at gøre det attraktivt at ansætte personer med indvandrerbaggrund og sprogproblemer frem for den bedst kvalificerede ansøger. Og forslaget vil ligeledes straffe de mange private virksomheder som i stort omfang har ansat indvandrere på helt almindelige vilkår i de senere år.

Endelig er det en mangel i rapporten, at den udfordring, at næsten halvdelen af indvandrerne i dag ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, ikke adresseres. Her er der behov for, at kommunerne gennem en virksomhedsrettet aktiveringsindsats og en konsekvent administration af rådighedsreglerne får motiveret og opkvalificeret langt flere indvandrere til det ordinære arbejdsmarked.”

Arbejdsmarked
7. juni 2006
KONTAKT