Så faldt ledigheden igen

Den rekordlave ledighed stiller store krav til omfattende velfærdsreformer. Der er behov for øget udbud af arbejdskraft både på kort og langt sigt

Der er i dag kommet nye ledighedstal fra Danmarks Statistik for april måned. Ledigheden fortsætter med at falde, og udgør nu 132.400 personer, svarende til 4,8 pct. af arbejdsstyrken

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”I lyset af den rekordlave ledighed er det altafgørende at velfærdsforhandlingerne munder ud i omfattende initiativer, som sikrer et øget udbud af arbejdskraft både på kort og langt sigt.

Hver dag må virksomheder sige nej til at oprette nye jobs, fordi de ikke kan få den arbejdskraft de har brug for. For at sikre mere arbejdskraft nu og her, er der som minimum behov for at følgende gennemføres:

- Mere effektiv håndhævelse af rådighedsreglerne og strammere sanktioner

- Afkorte dagpengeperioden for at sikre, at ledige har de nødvendige incitamenter til at søge job

- Målrette aktiveringen for at imødegå lediges manglende rådighed og motivation for job ved at inddrage lediges fritid

- Tiltrække kvalificeret arbejdskraft i udlandet, der imødegår efterspørgslen”

Arbejdsmarked
9. juni 2006
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk