Dansk Arbejdsgiverforening har den 15. juni 2006 svaret Danmarks Statistik i sagen om forslag til danske underopdelinger til NACE – ny dansk branchekode, DB07

Høring vedrørende forslag til danske underopdelinger til NACE – ny dansk branchekode, DB07

Danmarks Statistik har anmodet om Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) bemærkninger til forslag til danske underopdelinger til NACE – ny danske branchekode DB07.

Høringen sker i forlængelse af høringen i april 2006 om forslag til NACE Rev. 2, hvor DA i sit høringssvar til Danmarks Statistik anførte, at DA – qua samarbejdet mellem DA og Danmarks Statistik omkring udarbejdelse af løn- og fraværsstatistik – har en særlig interesse i at følge arbejdet med de danske underopdelinger.

Dette forhold gør sig fortsat gældende, herunder arbejdet med standardgrupperingerne, og DA forventer fortsat at indgå i et bilateralt samarbejde med Danmarks Statistik omkring implementering af den nye branchenomenklatur i løn- og fraværsstatistik.

DA har ingen bemærkninger til forslaget i øvrigt.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
16. juni 2006
LÆS MERE
Forslag