Praktikpladsfesten fortsætter

Antallet af praktikpladser på erhvervsuddannelsesområdet stiger fortsat. Fra 1. januar til udgangen af april i år er der indgået 10.663 uddannelsesaftaler. I samme periode sidste år blev der indgået 9.076 aftaler. Det er en stigning på 17 procent.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Det går godt på alle målepunkter. Der er i dag mere end 60.000 unge, som har en praktikplads; der kommer flere til måned for måned og antallet af søgende falder markant.

Tallene viser, at der er en meget klar sammenhæng mellem antallet af praktikpladser og beskæftigelsessituationen. Det er derfor afgørende for de unges muligheder, at det nuværende opsving bliver stabiliseret og fastholdt gennem reformer på arbejdsmarkedet, der både på kort og lang sigt kan øge udbuddet af arbejdskraft.

Unge med gode kvalifikationer, har ikke inden for de seneste år haft en bedre mulighed for at komme i praktik end nu, men endnu flere unge kunne få en praktikplads, hvis de søgte inden for flere forskellige uddannelsesområder. Der er ledige praktikpladser inden for transport, bager- og slagterfagene, tjenerfaget og flere andre.

Vores største bekymring går på, at vi har en stor gruppe på ca. 20 pct. af de unge fra folkeskolen, som ikke har kundskaber til at gennemføre en lærlinge-uddannelse. Her er det vigtigt, at politikerne nu tager initiativ til at skabe alternative udannelsesmuligheder, f.eks. få sat mere skub i Erhvervsgrunduddannelsen, som bruges alt for lidt”.

Uddannelse
16. juni 2006
KONTAKT