Elever, som ikke kommer i skolepraktik, får hurtigt praktikplads

Unge med gode kvalifikationer har aldrig haft bedre muligheder for at få praktikplads end i dag.

En ny undersøgelse fra Teknologisk Institut (TI) viser, at elever, som ikke har mulighed for at komme i skolepraktik, klarer sig godt. 3 ud af 4 elever får praktikplads eller går i gang med en anden uddannelse på teknisk skole eller handelsskole.

Undersøgelsen viser også, at eleverne meget hurtigt får den praktikplads. Allerede efter 2 måneder har mere end halvdelen af eleverne fået en praktikplads eller er gået i gang med en uddannelse. Og endnu flere kommer til i de følgende måneder.

Baggrunden for undersøgelsen er, at skolepraktikken på 8 uddannelser blev nedlagt pr. 1. januar 2005. Teknologisk Institut har fulgt de elever, som dengang havde mulighed for at starte på skolepraktik.

TI har ikke undersøgt nærmere, om den sidste fjerdedel, som ikke er ikke i gang med en erhvervsuddannelse m.v., er i beskæftigelse eller er i gang med en uddannelse uden for erhvervsuddannelsessystemet.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

” De elever, som ikke kan starte på skolepraktik, får hurtigt en praktikplads og klarer sig ikke væsentlig anderledes end de øvrige elever, som går i gang med en lærlingeuddannelse.

Det er ærgerligt, at undersøgelsen ikke afklarer, hvad den sidste fjerdedel laver. Mange af dem er formodentlig i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse uden for erhvervsskolerne. Det er derfor forkert, når man i rapporten omtaler den gruppe som en egentlig ”restgruppe”. Mange af dem har f.eks. efter eget udsagn fravalgt skolepraktik.

Man skal huske på, at grunden til, at skolepraktikken blev lukket i 2005 var, at eleverne med skolepraktik havde dårlige beskæftigelsesmuligheder.

Den gode nyhed i dag er, at antallet af praktikpladser er steget støt siden 2004. Aldrig har unge med gode kvalifikationer haft en bedre mulighed for at få praktikplads end i dag.”

Uddannelse
16. juni 2006
KONTAKT