Velfærdsforlig uden effekt på kort sigt

Regeringens, Socialdemokratiets, Dansk Folkepartis og Det radikale Venstres forlig om velfærdsjusteringer vil kun have helt marginal betydning på kort sigt.

Forliget om justeringer af efterlønnen m.v. skønner regeringen vil øge arbejdsstyrken med mere end 100.000. Det er langt mindre end det behov, som Velfærdskommissionen har beregnet er nødvendigt for at undgå enten nedskæringer på velfærdssamfundet eller højere skattetryk.

Effekterne af forliget vil først vise sig for alvor om tyve år, og forliget vil kun i beskedent omfang bidrage til at øge arbejdsstyrken på kort sigt.

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Forliget bidrager kun marginalt til at øge arbejdsstyrken på kort sigt, og det er i den nuværende situation ganske enkelt ikke godt nok.

Det er i alles interesse at holde det nuværende opsving på sporet, og de manglende initiativer til at sikre et øget arbejdsudbud på kort sigt betyder, at vi kommer til at se tusindvis at jobmuligheder forsvinde til udlandet. Det vil bl.a. svække mulighederne for at løse integrationsproblemerne og skaffe praktikpladser til de unge.

På lang sigt vil ændringerne i efterlønnen og ikke mindst aftalen om at rykke pensions- og efterlønsalderen med den stigende levealder få en positiv betydning.

Forliget giver dog langt mindre end det behov, som Velfærdskommissionen opstiller, og politikerne har aftalt en uansvarlig lang overgangsperiode.

I en mere global verden er der behov for fleksibilitet og hurtig omstillingsevne. Her virker det helt ude af trit med virkelighedens verden at binde sig til en ikrafttræden, der ligger 13-20 år ude i fremtiden. ”

Arbejdsmarked
20. juni 2006
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk