Politisk reaktion på stort ledighedsfald nødvendig

Sommerferien er slut på Christiansborg – det er tid for nye reformer.

For få dage siden blev der indgået et forlig om fremtidens velfærd. Forliget giver stort set ingen bidrag til at løse den akutte mangel på arbejdskraft. Regeringens egne beregninger viser, at velfærdsforliget bidrager med 13.000 personer yderligere på arbejdsmarkedet i løbet af de kommende 9 år. Nu er ledigheden på bare to måneder faldet med mere end 8.000 personer. I løbet af det sidste år er den samlede ledighed faldet med 41.600 personer.

Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen:

”Udviklingen på arbejdsmarkedet er i et helt andet gear end politikerne på Christiansborg. Virksomhederne mangler arbejdskraft, og det er nødvendigt, at Christiansborg nu lægger velfærdsforliget til side og erkender, at der er brug for markante initiativer på kort sigt. Hvis ikke man gør mere for at få flere fra passiv forsørgelse og ud på arbejdsmarkedet, mister vi både job og ordrer til udlandet. Finanslovsaftalen for 2007 bør således indeholde klare initiativer, som kan modvirke at arbejdsmarkedet og dermed dansk økonomi kommer ud af balance.

Det bør nu være klart for oppositionen i Folketinget, at regeringens forslag om en målrettet indsats for at få unge hurtigt i job eller uddannelse var rigtigt. Samtidig bør forslaget om en større tilknytning til arbejdsmarkedet for at genoptjene ret til dagpenge gennemføres straks.

Derudover er det nødvendigt, at der samler sig klar politisk vilje til at styrke tilskyndelsen til at arbejde i dagpengesystemet og fleksjobordningen, ligesom sanktioner ved at sige nej til arbejde bør skærpes.”

Arbejdsmarked
29. juni 2006
KONTAKT
LINKS
Nyt fra Danmarks Statistik