Nye ledighedstal kræver handling

Fortsat fald i ledigheden øger behovet for udenlandsk arbejdskraft

Der er for alvor gang i dansk økonomi, og virksomhederne får stadig sværere ved at skaffe den arbejdskraft, de har brug for. De nye ledighedstal for juni måned viser et fald på 1.800 til 123.100. Det svarer til en ledighedsprocent på 4,5 pct., hvilket er den laveste i 30 år.

Chefkonsulent Henning Gade:

”Ledigheden er nu så lav, at vi står i en situation, hvor virksomheder hver dag mister ordrer, fordi de ikke kan skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det er nu, regeringen må vise handlekraft og tage de nødvendige initiativer for at sikre virksomhederne den arbejdskraft, de har behov for.

Vi ser gerne, at beskæftigelsesministeren iværksætter en mere offensiv og målrettet indsats omkring rekruttering af arbejdskraft fra f.eks. Polen, Sverige og Tyskland.

Der er også behov for, at AF og kommunerne bliver bedre til at formidle arbejdskraft og sikre, at rådighedsreglerne håndhæves, og at ledige er aktive i deres jobsøgning.

Endelig skal kommunerne langt mere effektivt understøtte, at sygemeldte ledige hurtigere vender tilbage til arbejdsmarkedet.”

Arbejdsmarked
27. juli 2006
KONTAKT