Virksomheder ansætter allerede indvandrere

  • Der er masser af job til ikke-vestlige indvandrere i arbejdsstyrken

Integrationsministeren lancerer i dag et nyt integrationsprojekt i Berlingske Tidende, som handler om at udbrede gode personalepolitiske erfaringer med ansættelse af personer med anden etnisk baggrund.

Af artiklen fremgår det, at projektet blandt andet er møntet mod ”fordomme” i virksomhederne i forhold til indvandrere.

Konsulent Stig Martin Nørgaard:

Der er ikke fordomme, som forhindrer at indvandrere kommer i job.

Ikke-vestlige indvandrere udgør i dag 3,9 procent af arbejdsstyrken, men samtidig er 4,1 procent af de ansatte i den private sektor faktisk indvandrere.

Virksomhederne ansætter altså flere indvandrere, end deres andel af arbejdsstyrken tilsiger. Og alene i perioden 1997 – 2005 er 45.000 flere indvandrere kommet i job.

Desværre står næsten halvdelen af indvandrere i dag ikke til rådighed for arbejdsmarkedet.

Der er derfor stort behov for, at regeringen får gennemført initiativer, som sikrer at langt flere indvandrere står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Der er samtidig behov for, at kommunerne tager fat i de mange indvandrere på kontanthjælp og gennemfører en målrettet aktiveringsindsats kombineret med en mere konsekvent administration af rådighedsreglerne.

Arbejdsmarked
9. august 2006
KONTAKT