LønStatistik 2. kvartal 2006

  • Lønomkostninger steg 3,3 pct. på årsbasis
  • Større lønstigninger inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Fra 2. kvartal 2005 til 2. kvartal 2006 steg lønmodtagerens fortjeneste pr. præsteret time i gennemsnit med 3,3 pct. inden for DA-området. Heraf udgjorde stigningen i genebetalinger 0,3 pct.point, mens stigningen i pensionsbetalinger udgjorde 1,0 pct.point.

Stigningen i pensionsbetalinger afspejler fortsat hovedsageligt overenskomstmæssige forhøjelser af pensionsbidragene pr. 1. juli 2005, og derudover afspejler statistikken overenskomstreguleringer pr. 1. marts 2006.

Årsstigningstakten i 2. kvartal 2006 var 3,6 pct. for arbejdere og 2,9 pct. for funktionærer.

Inden for bygge- og anlægsvirksomhed steg årsstigningstakten fra 1. kvartal 2006 til 2. kvartal 2006 med 1,0 pct.point til 4,4 pct. Stigningen skyldes især en stigning for bygge- og anlægsarbejdere. Bygge- og anlægsvirksomhed er generelt karakteriseret ved høj konjunkturfølsomhed, jf. figuren nedenfor.

Inden for serviceprægede erhverv og inden for fremstillingsvirksomhed var årsstigningstakten hhv. 3,2 pct. og 3,1 pct.

Lønudviklingen fordelt på brancher, arbejdsfunktioner og regionalt fremgår af tabellen i Læs mere boksen.

Virksomhedernes øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,04 pct.point fra 2. kvartal 2005 til 2. kvartal 2006. Stigningen skyldes hovedsageligt højere bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) og højere bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES). I modsat retning trækker en nedsættelse af bidraget til Lønmodtagernes Garantifond (LG).

De samlede arbejdsomkostninger steg dermed 3,3 pct. fra 2. kvartal 2005 til 2. kvartal 2006.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostningerne. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

Virksomheder, der er medlem af en af DA's medlemsorganisationer, kan gratis abonnnere på publikationen. Henvendelser herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
15. august 2006
LÆS MERE
Årlig Ændring i Timefortjenesten 2. kvartal 2006LønStatistik 2. kvartal 2006 (printvenlig)Om DA's Konjunktur­Statistik