FraværsStatistik 2005

  • Behersket stigning i sygefraværet

Hovedresultater

Det samlede fravær på DA-området udgjorde i 2005 5,5 pct. af den mulige arbejdstid. Heraf udgjorde sygefravær 4,0 pct.point, jf. tabellen.

Statistikken viser, at fraværsprocenten er lavere for funktionærer end for arbejdere. Det samlede fravær for arbejdere udgjorde i 2005 6,7 pct., mens det udgjorde 3,9 pct. for funktionærer.

For både arbejdere og funktionærer var såvel det samlede fravær som sygefraværet lavere for mænd end for kvinder. Det samlede fravær var 5,7 pct. for mandlige arbejdere og 9,4 pct. for kvindelige arbejdere. Heraf udgjorde sygefraværet hhv. 4,6 og 6,8 pct.point.

For funktionærer var det samlede fravær 2,3 pct. for mænd og 6,2 pct. for kvinder. Heraf udgjorde sygefraværet hhv. 1,8 og 3,0 pct.point og barsel udgjorde hhv. 0,2 og 2,7 pct.point.

Sammenligning med 2004

Det samlede fravær på DA-området steg 0,5 pct.point fra 2004 til 2005.

Stigningen kan primært henføres til en højere sygefraværsprocent for kvindelige arbejdere samt mere barsel for kvindelige funktionærer.

Sygefraværet på DA-området steg ligeledes fra 2004 til 2005. Stigningen udgjorde 0,5 pct.point fra 3,5 pct. til 4,0 pct.

Stigningen i det samlede fravær kan således primært henføres til en stigning i sygefraværet. Det samlede niveau for fravær i forbindelse med arbejdsulykker, børns sygdom samt andet fravær er stort set uændret i 2005 i forhold til 2004. Barselsfraværet er steget for både kvindelige funktionærer og kvindelige arbejdere.

Metode

Fraværsprocenten er beregnet som antal registrerede fraværsdage i procent af antal mulige arbejdsdage minus feriedage.

Antal mulige arbejdsdage minus feriedage var i 2005 228 for både helårsbeskæftigede arbejdere og funktionærer.

Det registrerede fravær består alene af fraværsperioder, som er afsluttet i 2005.

I FraværsStatistik 2005 indgår i alt 51.838 medarbejdere på DA-området.

Alle aggregerede tal i 2004 og 2005 er sammenvejet på baggrund af antal personer i DA's StrukturStatistik 2004. Statistikkerne fra 2001 til 2003 blev sammenvejet på baggrund af antal personer i StrukturStatistik 2001. Forskellen i vægtgrundlaget giver ikke anledning til databrud.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation (pdf), FraværsStatistik 2005, udkommer ultimo august og indeholder mere detaljerede fraværsoplysninger.

For medlemmer af en DA-Arbejdsgiverorganisation er publikationen gratis og kan fås via egen arbejdsgiverorganisation.

Virksomheder, der er medlem af en DA-arbejdsgiverorganisation, og som deltager i den frivillige FraværsStatistik, tilbydes endvidere en udvidet statistikservice i form af en virksomhedsstatistik, hvor virksomhedens egne tal benchmarkes mod virksomhedens branche. Henvendelse herom skal ske til egen arbejdsgiverorganisation.

Statistikken (pdf) kan rekvireres af alle ved henvendelse til DA's forlag på e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24. Den koster 196,- kr.

KONTAKT
Publiceret:
17. august 2006
LÆS MERE
Fraværsstatistik 2005 - tabelPrintvenlig version