Personaleomsætning 2005

  • Årlig tilgang på 23,2 pct. og afgang på 22,5 pct.

Med dette nyhedsbrev offentliggøres hovedresultaterne fra DA’s PersonaleomsætningsStatistik for 2005.

Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2005 23,2 pct. Tilgangen for arbejdere var 27,7 pct. og var dermed klart højere end tilgangen for funktionærer, som var 16,5 pct.

Den samlede afgang på hele DA-området var i 2005 22,5 pct. Også afgangen var med 27 pct. for arbejdere højere end for funktionærer, hvor den var 15,8 pct.

Den generelt højere personaleomsætning for arbejdere end for funktionærer ses også inden for de tre hovedbrancher fremstillingsvirksomhed, bygge- og anlægsvirksomhed samt serviceprægede erhverv.

Fordelt på delbrancher ses den største til- og afgang inden for detailhandel, forretningsservice mv. samt hotel- og restaurationsvirksomhed.

Den kvartalsvise til- og afgang på hele DA-området lå for alle fire kvartaler i 2005 mellem 7,2 pct. og 10,4 pct. Fordelt på hovedbrancher ses den største personaleomsætning inden for bygge- og anlægsvirksomhed, jf. tabellen i læs mere boksen.

Et særskilt notat med detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af personaleomsætningen kan rekvireres ved henvendelse til DA.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation PersonaleomsætningsStatistik indeholder en mere detaljeret beskrivelse. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

Virksomheder, der er medlem af en af DA's medlemsorganisationer, kan gratis abonnnere på publikationen. Henvendelser herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Chefkonsulent
Martin Jeppesen
33 38 93 57
maj@da.dk
Publiceret:
18. august 2006
LÆS MERE
Printvenlig versionTabel