BeskæftigelsesIndikator 2. kvartal 2006

  • Fortsat vækst i beskæftigelsen

Beskæftigelsen på DA-området steg 1,6 pct. fra 2. kvartal 2005 til 2. kvartal 2006 ifølge DA’s BeskæftigelsesIndikator.

Inden for bygge- og anlægsvirksomhed er beskæftigelsen øget med 4,5 pct. fra 2. kvartal 2005 til 2. kvartal 2006. Beskæftigelsen inden for serviceprægede erhverv steg 2,5 pct., mens den inden for fremstillingsvirksomhed faldt med 0,1 pct.

Beskæftigelsen regionalt

Regionalt varierer udviklingen i beskæftigelsen i mindre omfang. I Hovedstadsregionen steg beskæftigelsen med 2,0 pct. fra 2. kvartal 2005 til 2. kvartal 2006. I Danmark Midt, der omfatter Århus, Vejle og Fyns amter, er beskæftigelsen steget 1,8 pct. fra 2. kvartal 2005 til 2. kvartal 2006. Danmark Vest, som dækker de øvrige jyske amter, har i samme periode haft en vækst i beskæftigelsen på 1,5 pct, mens Danmark Øst har haft et fald i beskæftigelsen på 1,2 pct.

I tabellerne i læs mere boksen er BeskæftigelsesIndikatoren opdelt på de tre hovedbrancher samt på amter og regioner.

BeskæftigelsesIndikatoren

BeskæftigelsesIndikatoren giver en tidlig indikation af udviklingen i beskæftigelsen på DA-området hvert kvartal opdelt på regioner, amter og brancher.

Sammensætningen i beskæftigelsen mellem brancher på DA-området er ikke repræsentativ for hele den private sektor. Den samlede private sektors beskæftigelsesudvikling kan derfor ikke umiddelbart udledes af tallene.

Kun virksomheder, der indgår i KonjunkturStatistikken for både 2. kvartal 2005 og 2. kvartal 2006, er med i BeskæftigelsesIndikatoren. Indikatorens metode er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
22. august 2006
LÆS MERE
TabelPrintvenlig version