International Lønstatistik 2. kvartal 2006

  • Lav international lønudvikling

Samlet var årsstigningstakten for timefortjenesten i 2. kvartal 2006 for landene i DA’s Internationale Lønstatistik 2,7 pct. inden for fremstillingsvirksomhed, 1,4 pct. inden for bygge- og anlægsvirksomhed samt 2,4 pct. inden for handel, jf. tabellen på side 2. I samme periode var årsstigningstakten i Danmark henholdsvis 3,1 pct., 4,4 pct. og 3,4 pct.

Den sammenvejede stigningstakt for statistikkens lande ekskl. Danmark illustrerer tendensen i den generelle lønudvikling i udlandet. Årsstigningstakterne i 2. kvartal 2006 var - i lighed 1. kvartal 2006 - lave inden for alle tre hovedbrancher. Inden for bygge- og anlægsvirksomhed har udviklingen været særlig lav i de senere kvartalstatistikker.

Italien og Storbritannien havde i 2. kvartal 2006 de højeste årsstigningstakter (henholdsvis 6,3 og 5,8 pct.) inden for fremstillingsvirksomhed blandt statistikkens lande. De laveste årsstigningstakter havde Tyskland og Japan (hhv. 0,7 og 1,4 pct.), jf. figuren herunder.

Den elektroniske publikation International LønStatistik 2. kvartal 2006 viser lønstigningstakter for de enkelte lande opgjort for fremstilling, bygge og anlæg samt handel.

Metode

Statistikken indeholder lønoplysninger for Danmark og Danmarks 11 største samhandelslande lande: Tyskland, Storbritannien, Sverige, USA, Frankrig, Holland, Italien, Belgien, Japan, Norge og Finland.

Den samlede lønudvikling i udlandet, jf. tabellen i læs mere boksen, er baseret på en sammenvejet beregning for de nævnte lande. Hvert land indgår i beregningen med den vægt, som de bidrager med i beregningen af det effektive kronekurs­indeks.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
24. august 2006
LÆS MERE
Printvenlig versionTabel