KonfliktStatistik 2. Kvartal 2006

  • Lavt konfliktomfang

I 2. kvartal 2006 var der 130 overens­komststridige arbejdsnedlæggelser, som resulterede i 7.825 tabte arbejdsdage. Konflikterne involverede i gennemsnit 51 personer og var af 1,2 dags varighed. Det samlede konfliktomfang var dermed lavt sammenlignet med samme kvartaler de seneste år.

Der var i 2. kvartal 2006 54 konflikter med baggrund i lønspørgsmål. Dette omfang var ligeledes lavt sammenlignet med samme kvartaler de seneste 10 år. Lønkonflikterne resulterede i 4.050 tabte arbejdsdage jf. figuren nedenfor, og i gennemsnit var lønkonflikterne af 1,3 dages varighed og involverede 59 personer.

Tabellen i læs mere boksen viser de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser i alt samt de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser begrundet i lønkonflikter siden 2001.

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik indeholder yderligere oplysninger om overenskomststridige konflikter og udkommer ultimo uge 35.

Begreber

KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsnedlæggelser inden for DA-området.

Statistikken bygger på indberetninger om konflikter med oplysninger om konflikt­årsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsnedlæggelsen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af ar­bejdsnedlæg­gelser og varigheden heraf. Desuden er det muligt at beregne antallet af tabte ar­bejdsdage.

•Yderligere oplysninger: Økonomisk Konsulent Lars Mørk Christensen e-mail lmc@da.dk eller tlf. 33 38 93 57

KONTAKT
Publiceret:
25. august 2006
LÆS MERE
Printvenlig versionTabel