Helt uforståelig melding fra K

Den konservative arbejdsmarkedsordfører mener, at mange dagpengemodtagere ikke kan arbejde. DA mener ikke, at det billede er korrekt, og anfører, at skulle det være korrekt, er der tale om kæmpe svigt hos A-kasserne

Den konservative arbejdsmarkedsordfører, Jakob Axel Nielsen, siger i et interview med Jyllands-Posten i dag, at han vil have gennemgået køen af ledige, så dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der ikke kan arbejde, bliver fredet.

Chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen:

”Det er en helt uforståelig melding, den konservative ordfører er kommet med.

For at få dagpenge er det et krav, at man er i stand til at arbejde, og derfor er der forhåbentligt ingen modtagere af dagpenge, der ikke kan det. Skulle den konservative ordfører have ret i, at der er mange i det system, der ikke kan passe et arbejde, er der tale om et svigt hos a-kasserne af så store dimensioner, at det må få konsekvenser for den måde vi har organiseret beskæftigelsessystemet.

For kontanthjælpsmodtagere gælder en opdeling i fem såkaldte match-kategorier alt efter, hvor tæt kontanthjælpsmodtagerne er på at være arbejdsmarkedsparate, så de kan hjælpes på den mest hensigtsmæssige måde. Skulle den konservative ordfører have ret i, at kontanthjælpsmodtagerne ikke er placeret rigtigt i disse grupper, er der tale om et svigt i kommunerne.

Vi ved i forvejen, at mange kommuner ikke har fået tilmeldt fuldt arbejdsdygtige kontanthjælpsmodtagere til Arbejdsformidlingen og dermed unddrager dem både den assistance og den rådighedsforpligtigelse, de er omfattet af.”

Arbejdsmarked
25. august 2006
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk