Finanslov forværrer flaskehalsproblemer

Stigende offentligt forbrug forstærker presset på arbejdsmarkedet. Stort behov for nye tiltag på arbejdsmarkedet.

Regeringen fremlagde i dag sit forslag til finansloven for 2007. For blot tre måneder siden forventede regeringen, at det offentlige forbrug ville stige med 1 pct. fra 2005 til 2007. Nu forventer regeringen en fordobling i væksten til 2 pct. over 2 år.

Alligevel venter regeringen uændret offentlig beskæftigelse i perioden.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Samtidig med, at det private arbejdsmarked oplever en meget stor mangel på arbejdskraft, lægger regeringen nu op til at udvide det offentlige forbrug. Dermed forstærker finanslovsforslaget presset på arbejdsmarkedet og begrænser de private virksomheders mulighed for at få den arbejdskraft, de har brug for.

Fortsætter den offentlige forbrugsvækst koster det private arbejdspladser og økonomisk vækst.

Politikerne har erkendt, at det er uacceptabelt, at hverken AF, A-kasser eller kommuner kan levere arbejdskraft til virksomhederne, selv om antallet af ledige stadig er højt. Der er akut behov for, at erkendelsen følges op af handling. Alle dele af regeringen bør i dette efterår samle kræfterne og stramme op på lediges rådighed, øge tilskyndelsen til at tage et job, og sørge for, at kvalificeret arbejdskraft tiltrækkes fra udlandet.”

Arbejdsmarked
29. august 2006
KONTAKT
LINKS
Finans-lovsforslaget 2007