Regeringen straffer praktikvirksomheder

Uretfærdigt præmieringssystem er med til at udløse ekstraregning til arbejdsgiverne på 500 mio. kr.

Regeringen lægger i FFL 2007 op til, at arbejdsgiverbidraget til Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) i 2007 forhøjes fra kr. 1.620,- pr. fuldtidsansat til kr. 1.970,- eller 350 kr. pr medarbejder. Det svarer til en ekstraregning på mere end en halv milliard kr. for arbejdsgiverne tilsammen.

Regeringen begrunder forhøjelsen med merudgifter til lønrefusion m.m. som følge af den gradvise opfyldelse af regeringens målsætning om, at mindst 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, og forslaget om yderligere 2.000 voksenlærlinge årligt.

AER finansierer bl.a. en præmieringsordning, hvor AER yder et økonomisk tilskud på kr. 20.000,- til arbejdsgivere for ekstra praktikpladser.

Chefkonsulent Simon Neergaard Holm:

”Det er uacceptabelt, at regeringen planlægger at belaste virksomhederne med en udgift på over 500 mio. kr. i 2007. Den væsentligste årsag til de stigende udgifter til AER er regeringens præmieringsordning, som blev indført i 2005, og som har belastet AER med næsten 600 mio. kr. i de sidste 2 år. Regeringen søger nu penge til at finansiere en dårlig ordning, som har været dyrere end forventet, uden at den har givet noget klart resultat.

Regeringen bør snarest afvikle præmieringsordningen. Den er unødvendig ikke mindst i en periode med stigende konjunkturer, som har givet en imponerende vækst i antallet af praktikpladser, og mangel på elever inden for flere brancher.

Ordningen straffer virksomheder, som løbende har taget lærlinge samt de mange virksomheder, som ikke kan få lærlinge.

Arbejdsgiverne er parate til at finansiere øgede udgifter som resultat af, at flere elever påbegynder en uddannelse. Men der er nu behov for, at regeringen i et samarbejde med arbejdsmarkedets parter får renset AER for andre ordninger, som ikke har noget at gøre med lønrefusion således, at arbejdsgiverbidraget til AER i fremtiden dækker behovet for finansiering af lønrefusion og ikke andet.”

Uddannelse
29. august 2006
KONTAKT