Ubrugelige tal fra Danmarks Statistik

Danmarks Statistik postulerer, at uddannede indvandrere får lavere løn, men de anvendte data er helt usammenlignelige

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort publikationen ”Indkomster 2004”. Her sammenlignes lønniveauet for indvandrere med personer med dansk herkomst. Danmarks Statistik når frem til, at højt uddannede indvandrere får markant lavere løn end højt uddannede danskere.

Konsulent Stig Martin Nørgaard:

”Danmarks Statistiks undersøgelse er den berømte sammenligning af æbler og pærer, og tallene er derfor helt ubrugelige.

For det første tager Danmarks Statistik, helt uforståeligt, ikke højde for enorme forskelle i anciennitet og jobfunktioner på arbejdsmarkedet.

Højt uddannede indvandrere i job er unge mennesker, som er kommet til landet for nylig, har taget en uddannelse og netop er kommet ud på arbejdsmarkedet. Den gruppe sammenlignes uden videre med en gruppe af højt uddannede med dansk herkomst, hvor mange har en lang karriere på arbejdsmarkedet bag sig og måske sidder i ledende stillinger. Det kan ikke overraske nogen, at resultatet af en sådan analyse selvfølgelig bliver en stor forskel i løn.

For det andet er indvandreres ”medbragte uddannelse” medtaget i analysen til trods for, at der ikke findes troværdige data for medbragt uddannelse. Udenlandske uddannelser er ofte usammenlignelige med danske uddannelser, og usikkerheden i datamaterialet er enorm, fordi kun 50 pct. svarede på Danmarks Statistiks spørgeskemaundersøgelse af medbragt uddannelse blandt indvandrere tilbage i 1999.

Det er trist, at undersøgelser som Danmarks Statistiks, på et forfejlet grundlag, bidrager til at opretholde myten om, at uddannelse ikke betaler sig for indvandrere, når det stik modsatte faktisk er tilfældet.

DA har netop dokumenteret, at indvandrere med dansk uddannelse har markant større chance for at komme i beskæftigelse, end indvandrere uden dansk uddannelse, og at de varetager jobfunktioner på arbejdsmarkedet på et ligeså højt kvalifikationsniveau, som personer med dansk herkomst.”

Arbejdsmarked
31. august 2006
KONTAKT
LÆS MERE
NR.13/2006: Dansk uddannelse får indvandrere i job
LINKS
Danmarks Statistiks analyse