Flyvende start for mesterlæreuddannelsen

DA afviser, at mesterlæreuddannelsen rammer forbi målgruppen.

Mesterlæreuddannelsen startede den 1. august 2006. I de første 14 dage har ca. 100 unge tegnet lærlingekontrakt med en virksomhed. Mesterlæreuddannelsen indebærer, at den første skolebaserede del af en erhvervsuddannelse – det såkaldte grundforløb - erstattes af praktik i en virksomhed.

3F har på grundlag af en rundringning til erhvervsskolerne kritiseret, at det især er unge med gode kundskaber, bl.a. unge med studentereksamen, som har påbegyndt mesterlæreuddannelsen.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

Der er ikke noget overraskende i, at først og fremmest unge med gode kundskaber eller evt. en studentereksamen påbegynder den nye mesterlæreuddannelse. 3F må have misforstået intentionerne bag mesterlæreuddannelsen, idet det fra uddannelsens start har ligget i kortene, at mesterlære på tilsvarende måde som de øvrige erhvervsuddannelser er for praktisk orienterede unge, som har tilfredsstillende kundskaber, og som hellere vil være i en virksomhed end gå i skole.

Jeg tror, at mesterlæreuddannelsen - efterhånden som den udfolder sig på erhvervsskolerne og bliver kendt i virksomhederne - vil blive et godt alternativ for flere unge. Den har i hvert fald fået en flyvende start.

Men mesterlæreuddannelsen kan ikke løse det problem, at mange unge forlader grundskolen uden tilstrækkelige kundskaber, således at de ikke kan gennemføre en erhvervsuddannelse og falder fra, således som det bl.a. er påvist i DA’s undersøgelse om sammenhængen mellem karaktererne i grundskolen og fuldførelsen af erhvervsuddannelsernes grundforløb. Blandt elever med under 6 i karaktergennemsnit i dansk og matematik er det næsten halvdelen, som ikke fuldfører. Er karaktergennemsnittet højere end 7,5, halveres risikoen for at falde fra.

Uddannelse
1. september 2006
KONTAKT