Også sygeplejersker og lærere skal stå til rådighed

Trods gode beskæftigelsesmuligheder er der ledige sygeplejersker og lærere.

Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS), FTF, Lærernes a-kasse og Sygeplejerskernes a-kasse har set nærmere på, hvorfor der blandt lærere og sygeplejersker er ledige til trods for de gode beskæftigelsesmuligheder på disse områder.

De finder, at årsagerne er, at de ledige ikke kun har ledighed som problem, men at mange ledige har helbredsmæssige problemer eller problemer med transport eller børnepasning.

Chefkonsulent Erik Simonsen:

”Hvis de ledige er for syge til at arbejde, er de anbragt i det helt forkerte system. Dagpengesystemet og Arbejdsformidlingen er skruet sammen til at hjælpe ledige med at finde et arbejde, men er helt ude af stand til at hjælpe personer med andre problemer. De skal tværtimod over det sociale system, der er indrettet på at hjælpe sociale og helbredsmæssige problemer.

Derfor tyder undersøgelsen på, at a-kasserne holder på medlemmer, som man er ude at stand til at hjælpe videre.

Undersøgelsen tyder også på, at reglerne for at stå til rådighed bliver fejltolket. Det er ikke en gyldig grund til at sige nej til arbejde som sygeplejerske eller lærer, at man ikke kan transportere sig hen til arbejdsstedet. Mellem- eller højtuddannede skal uanset daglig transporttid kunne overtage arbejde, hvis det er nødvendigt for at få ledige stillinger besat med kvalificeret arbejdskraft.

Forhindrer sygdom eller problemer med børnepasning ledige i at stå til rådighed, må en a-kasse ikke udbetale dagpenge.

Lærernes og sygeplejerskernes a-kasser har på den baggrund en opgave. De, der henviser til transport som en forhindring i forbindelse med en formidling, skal pålægges en sanktion. Arbejdsdirektoratet bør se nærmere på de to a-kassers praksis på dette felt, da de øjensynligt ikke har det fornødne kendskab til reglerne.

Lærere og sygeplejersker, der er så syge, at de ikke kan overtage arbejde, kan enten ikke få dagpenge, fordi de ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, eller så skal det være klart, hvilke typer arbejde, de pågældende ellers kan påtage sig, når de nu ikke kan arbejde som lærere eller sygeplejersker.

Virksomhederne mangler i øjeblikket tusinder af medarbejdere. Derfor vil der også være job til tidligere folkeskolelærere og sygeplejersker – og det er a-kassen og AF’s pligt at gøre det klart, at de skal være villige til at tage disse job - også selv om det handler om industriel produktion, rengøring eller postudbringning.”

Arbejdsmarked
1. september 2006
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LINKS
Ledige lærere og sygeplersker