Genvej til østarbejdskraft på plads

Virksomhederne skal ikke længere dokumentere, at de har overenskomst, hvis de er medlem af en af DA’s medlemsorganisationer

En ny genvej til østarbejdskraft er nu på plads. ”Udlændingeservice” der godkender at virksomhederne henter medarbejdere i EU’s nye medlemslande, har fået direkte adgang til Dansk Arbejdsgiverforenings medlemsregister, så virksomheder, der er medlem af en af DA’s medlemsorganisationer, ikke behøver at dokumentere, at virksomheden er organiseret og omfattet af danske overenskomster.

Ændringerne er gjort mulig af forliget om den nye, reviderede Østaftale. Den åbner for, at virksomheder, der er omfattet af kollektiv overenskomst med en dansk lønmodtagerorganisation, fremover kan blive forhåndsgodkendt til at ansætte medarbejdere fra de Østeuropæiske EU-lande. Det er dog en forudsætning, at virksomheden er registreret hos skattemyndighederne, og virksomheden må ikke være omfattet af en lovlig arbejdskonflikt.

En virksomhed, som ønsker at blive forhåndsgodkendt til at ansætte arbejdskraft fra de nye EU-lande, skal udfylde en særlig blanket, der kan fås på Udlændingeservices hjemmeside. Her kan de henvise til medlemskabet af en DA-organisation, og Udlændingeservice kan derefter selv kontrollere medlemskabet gennem adgangen til opslag i DA’s register.

Når en virksomhed har opnået en forhåndsgodkendelse, skal der efterfølgende til Udlændingeservice indsendes et skema om det konkrete arbejdsforhold underskrevet af arbejdsgiver og arbejdstager.

Virksomheden skal ikke afvente opholds- og arbejdstilladelsen fra Udlændingeservice, inden arbejdet går i gang, når blot anmeldelsen forinden er sendt til Udlændingeservice.

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:

”For overenskomstdækkede virksomheder er adgangen til nye medarbejdere fra de nye EU-lande blevet stærkt forenklet. Det er meget tilfredsstillende, at politikerne har været indstillet på at finde en vej igennem, der kan sikre en let adgang til arbejdskraft for alle de virksomheder, der arbejder på baggrund af danske overenskomster.

Forhåndsgodkendelsesordningen og den enkle anmeldelsesprocedure for konkrete ansættelsesforhold er fornuftige for virksomhederne, mens medlemskabet af en overenskomstbærende organisation sikrer, at ansættelse kommer til at ske på ordinære danske vilkår”.

Arbejdsmarked
4. september 2006
LINKS
Lov om ændring af udlændingeloven