Faldet i ledighed kunne være meget større

Ledigheden falder, men det går ikke nær så godt, som det kunne gøre, hvis Arbejdsformidlingen, A-kasserne og kommunerne sørgede for, at de ledige stod til rådighed for hele arbejdsmarkedet, mener DA

De nye ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden er faldet med 1.100 helårspersoner til 122.100 ved udgangen af juli.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Faldet i ledigheden kunne have været meget større, hvis beskæftigelsessystemet fungerede ordentligt.

Det er nu, vi har en enestående chance for at skabe arbejdspladser til alle, der tidligere har haft svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Derfor er det helt uacceptabelt, at virksomhederne oplever så stor en mangel på arbejdskraft samtidig med, at der er 122.000 ledige.

Virksomheder, der mangler medarbejdere til ufaglærte job, bør have en garanti for, at de i løbet af få dage kan få motiverede medarbejdere henvist. Kan AF ikke løfte denne opgave, bør virksomheden på AF’s regning få løst sit arbejdskraftbehov af andre veje.”

Arbejdsmarked
6. september 2006
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk