Fantastisk praktikpladsudvikling, men…

Stigning i antallet af praktikpladser på 15 pct. Virksomheder kan ikke få besat praktikpladser, og det gør ny præmieringsordning både unødvendig og urimelig, mener DA.

Antallet af nye praktikpladser er steget med ca. 15 pct. i perioden januar-juni 2006 sammenlignet med samme periode i 2005. Der er indgået godt 18.000 aftaler i 2006 mod ca. 15.500 i 2005.

Samtidig er antallet af praktikpladssøgende faldet med ca. 32 pct., således at 6.600 elever søger. Af disse er det kun 2000, som har et akut praktikpladsproblem.

Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm:

”Det er positivt, at antallet af praktikpladser – takket være den gode konjunkturudvikling - måned for måned fortsat buldrer derudad. Paradoksalt sker det på et tidspunkt, hvor regeringen er ved at trække mørke skyer hen over praktikvirksomhederne. Arbejdsgiverne har ikke udsigt til at få en positiv kvittering for de mange praktikpladser – tværtimod.

Regeringen vil i 2007 forhøje arbejdsgivernes bidrag til Arbejdsgivernes Elevrefusion med ca. 22 pct. i forhold til 2006 – en regning på næsten 800 mio. kr. for offentlige og private arbejdsgivere. Størstedelen af forhøjelse vil regeringen bruge til at finansiere en præmieringsordning til virksomheder, som tager ekstra lærlinge. Ordningen har vist sig at være dyrere end forventet, og der kan ikke ses nogen effekt af den. Den rammer især de virksomheder, som forgæves søger lærlinge, fordi færre unge søger i dag end tidligere, og mange af de, som leder efter praktikplads, søger for snævert.”

Uddannelse
7. september 2006
KONTAKT
LINKS
Praktikplad­ssituationen ultimo juni 2006