Rod at skille folkepensionsalder fra grænse for fratræden ved alder

Det er over målet, at regeringen ikke fastholder samme aldersgrænse for folkepension og fra fratræden på grund af alder, mener DA

Som led i udmøntningen af velfærdsforliget har Beskæftigelsesministeriet nu udarbejdet lovforslag, der flytter aldersgrænsen for eventuelle aftaler om fratræden fra 65 år til 70 år. Da folkepensionsalderen kun hæves med to år og først er gennemført i 2027, betyder det, at der nu bliver forskel på folkepensionsalder og den alder, hvorfra der i henhold til forskelsbehandlingsloven kan laves aftaler om fratræden.

Advokat Linda Rudolph Greisen:

”Det er meget uheldigt, at der nu bliver forskel på folkepensionsalderen og aldersgrænsen for at indgå aftaler om fratræden. Det er svært at forklare, at en bestemt alder udløser ret til at få folkepension, mens muligheden for at aftale fratræden knyttes til en alder, der nu bliver 3-5 år højere.

Arbejdsgiverne ser meget gerne, at medarbejderne bliver længere på arbejdsmarkedet. I øjeblikket er den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder på lige knap 62 år, og det tal skulle meget gerne løftes. Er der enighed mellem arbejdsgiver og lønmodtager om at forlænge ansættelsesforholdet, kan det under alle omstændigheder ske, så længe begge parter finder, at det er en god ide.

Det er jo for det meste fornuftigt for både virksomhed og den ansatte, at man planlægger tilbagetrækningstidspunkt. Nu kan de tvinges ud i unødvendige sager om f.eks. egnethed.

Det er kun to år siden den nuværende bestemmelse blev indført, og dengang bandt man den alder, hvor der kan indgås aftaler om pligtmæssig fratræden, fast til folkepensionsalderen. Nu kaster man så virksomhederne ud i en ny runde af administrativt bøvl og forhandling af nye kontrakter, der lever op til de nye krav.

DA er også uforstående over at grænsen for aldersfratræden foreslås løftet til 70 år allerede pr. 1. januar 2007, mens ændringen af folkepensionsalderen til 67 år først er gennemført i 2027.”

Personale og administration
28. september 2006
KONTAKT